haiku dikt på svenska

wallners åkeri ab falun Luomutuotannolla voidaan ruokkia maapallon kasvava väestö kestävällä tavalla

äiti parka kunpa olisit saanut naida enemmän ortega y gasset biografía resumida Luomutuotannon mahdollisuuksista ruokkia maailman väestö kestävällä tavalla on viime vuosina virinnyt hyvin paljon keskustelua. Asiaa on tarkasteltu lähes yksinomaan tehokkuusnäkökulmasta käsin kohdistamalla huomio satotasoihin ja ympäristövaikutuksiin tuotettua satokiloa kohden. Näissä tarkasteluissa luomutuotanto on leimattu tehottomaksi vaihtoehdoksi erityisesti sen alhaisempien satotasojen ja suuremman maan käytön vaatimuksen takia. Tässä tutkimuksessa on otettu laajempi koko ruokajärjestelmää tarkasteleva näkökulma. Tutkimus osoittaa, että koko maapallon yli 9 miljardin väestö voidaan ruokkia vuonna 2050 kestävästi luomutuotannolla, mikäli ruokahävikkiä ja eläintuotantoa vähennetään. Siirtyminen kestävämpään ruokajärjestelmään edellyttää kulutustottumusten muutoksia.

javier fernandez peña buzz Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestön arvioidaan kasvavan 9 miljardiin ja nykyisellä tavalla toteutetun ja toimivan ruokajärjestelmän olisi kyettävä lisäämään ruoantuotantoa 50 %:lla, jotta koko maailman väestö pystyttäisiin ruokkimaan. Tälläkin hetkellä ruokaa tuotetaan maailmassa riittävä määrä, mutta keskeisenä ongelmana on ruoan epätasainen jakautuminen maailmassa. Korkean elintason maissa ruokaa kulutetaan ravitsemukselliset tarpeet huomioiden liikaa ja koko ruokaketjussa on arvioitu yli 30-40 % tuotetusta ruoasta päätyvän ruokahävikiksi. Voidaan siis todeta, että maapallon ruokajärjestelmän koko on liian suuri tarpeisiin nähden.

teppo mäkynen rumpali Eläinrehujen tuotanto on merkittävässä asemassa maailman peltotuotannossa. Eläinrehujen tuotanto vaatii paljon maata ja tämä peltoala ei ole käytettävissä suoraan ihmisten ruoantuotantoon. Mikäli eläintuotantoa vähennettäisiin, vapautuisi rehuntuotannosta maata lisää paljon proteiinia sisältävien palkokasvien tuotantoon ja kasviproteiineilla voitaisiin korvata osa ruokavaliomme eläinperäisestä proteiinista. Jos kaikki ihmisruoan kanssa kilpaileva rehuntuotanto, kuten viljojen tuotanto eläinrehuksi lopetettaisiin, jäisi jäljelle lähinnä nurmipohjainen märehtijöiden karkearehuruokinta, laidunnus ja ruokajätteiden kierrätykseen perustuva eläinten ruokinta. Tuotantoeläinmäärät laskisivat kestävälle rehuntuotannon tasolle ja samalla eläintuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset vähenisivät. Eläintuotannosta ei kuitenkaan tarvitsisi luopua kokonaan.

nuestra señora de atocha a quien pertenece niente è impossibile testo club Siirtyminen kestävämpään ruokajärjestelmään vaatii suuria muutoksia ihmisten kulutustottumuksissa

sa ravissante beauté Mallinnustutkimus osoittaa, että maailman ruoantuotannon siirtäminen 100 %:sti luomuun vuoteen 2050 mennessä tarkoittaisi sitä, että 9-10 miljardin ihmisen ruoantuotantoon tarvittaisiin 16-33 % enemmän maatalousmaata kuin vastaavasti tavanomaisessa tuotannossa, mutta samalla liiallinen typpilannoitus ja torjunta-aineiden käyttö olisi huomattavasti vähäisempää. Viljelysmaan niukka saatavuus kuitenkin todennäköisesti estäisi tämän skenaarion toteuttamista. Jos luomutuotantoon siirtymisen lisäksi pystytään puolittamaan  ruokahävikki ja sopeuttamaan eläintuotantoa tasolle, joka ei vaadi ihmisravinnoksi kelpaavan eläinrehun tuotantoa, voidaan luomutuotannolla ruokkia maapallon väestö. Luomutuotannon laajenemisen etuina olisi selvästi alhaisempi torjunta-aineiden ja typen käyttö verrattuna tavanomaiseen tuotantoon perustuvaan ruokajärjestelmään.

oikotie stenbäckinkatu 10 Tämä tutkimus osoittaa sen, että yksityiskohtien parantamisesta, kuten satotasojen maksimoimisesta olisi siirryttävä tarkastelemaan kokonaisuuksia. Sellainen kokonaisuus, jossa riittävän monet asiat ovat hyvällä tasolla, voi osoittautua lopulta parhaaksi vaihtoehdoksi pyrittäessä kohti kestävää ruokajärjestelmää.

tuottajien tupa ypäjä  

vapaaehtoinen eläkevakuutus irtisanominen nordea Teksti: Sari Iivonen

öljytyt lanteet laulaja Lähde: ristiriitojen selvittäminen työpaikalla